Kamerkoor Cabaletta is een gemengd kamerkoor in Venlo. Het koor werd op 5 september 1989 opgericht door Jan Hornix, Ietske Titulaer en Elly Verwijk. Het koor brengt a-capella werken en werken met instrumentale begeleiding, waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan koorwerken die in de regio doorgaans minder vaakLees verder

Kamerkoor Cantate is een vrouwenkoor uit Venlo. Het koor werd opgericht in 1970 en bestaat uit meisjes en vrouwen, variërend in de leeftijd van 12 tot circa 30 jaar. Het repertoire van het koor bestaat uit zowel wereldlijke als kerkelijke muziek. Ook kamermuziek hoort, zoals in de naam al naarLees verder

Een kamerstuk is een in het achterstuk van een middeleeuws kanon aangebrachte uitneembare en verwisselbare kamer voor het projectiel en/of de voortdrijvende lading, waardoor een relatief hoge vuursnelheid kon worden bereikt. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Een kamp is in de toponymie een open ruimte of veld in het landschap. Het woord is afgeleid van het Latijnse campus, dat in de Romeinse tijd ook gebruikt werd voor legerplaats. In de middeleeuwen werd hiermee vaak een goed aangeduid, dat meestal bestond uit een of meerdere panden enLees verder