Klein Italië is het eerste kwadrant in het centrum van de stad Venlo. Jarenlang werd het centrum van de stad als één wijk gezien, maar de laatste jaren wordt weer teruggegrepen naar de wijkindeling uit de tijd toen Venlo nog een vestingstadje was. De stad was in vier kwadranten ingedeeld.Lees verder

Speelpark Klein Zwitserland is een avonturenspeelpark in een parkachtige omgeving in Tegelen. Het speelpark ontving haar eerste bezoekers tijdens Pinksteren in 1939. Het is voornamelijk door toenmalige werklozen gebouwd, in het kader van werkverschaffing. Ook heeft een priester toen het park gezegend. Naast de speeltoestellen is er elk weekend een roofvogelshow,Lees verder

Klein-Egtenray is een oude boerderij in Blerick.   In 1854 brandt de in de tegenwoordige wijk Ubroek (destijds een heidegebied) gelegen Sint-Annakapel volledig af en wordt herbouwd nabij de boerderij, die aan de westrand van het Ubroek ligt. In 1855 wordt de boerderij verkocht en schenkt de eigenaar de kapelLees verder

De Kleine Heide is een gebied ten noorden van de Kaldenkerkerberg tussen stadion De Koel en stadion De Kraal. Tegen het eind van de Eerste Wereldorlog was hier een quarantainekamp voor deserteurs en vluchtelingen uit de oorlogvoerende landen. Vanaf 1927 is er (met een korte onderbreking) op de Kleine HeideLees verder