De Kockerse is een voormalig dubbele boerderij in het dorp Boekend, dat bij stadsdeel Blerick hoort. De naam Kockerse is waarschijnlijk afgeleid van een familienaam of bijnaam. In feite dragen de nazaten van de naamgever nog steeds de bijnaam Kockerse. De namen Voorste Kockerse en Achterste Kockerse worden voor hetLees verder

De Koekoek is een verdwenen boerderij in de buurtschap ‘t Ven. De boerderij heeft waarschijnlijk gelegen in het huidige natuurgebied Zwarte Water. In vroeger tijden vond hier turfwinning plaats, en de boerderij is daarom vermoedelijk de uitvalbasis geweest van waaruit de turfstekers hun werk verrichtten. Wanneer de boerderij is gebouwd,Lees verder

Het Koelbroek is een buurtschap in de Boekend. De buurtschap kenmerkt zich door een sterk natuurlijk karakter met als belangrijkste kenmerk een natuurgebied dat is gevormd door een oude Maasarm. In een periode van enkele millennia werd in het gebied veen gevormd. In 1543 werd het gebied aangeduid als Kaelbroeck.Lees verder

Een kogelgloeioven is een oven voor het verhitten van kogels, met het doel daarmee brand te stichten. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Kolen

Kolen, ofwel steenkool. Steenkool is een fossiele brandstof en bestaat uit afzettingen van plantenresten die in het geologisch verleden zijn gevormd.Lees verder

Koninklijk Toonkunstkoor Orpheus is een gemengde zangvereniging in Blerick. Orpheus werd in 1887 op initiatief van kapelaan Gitmans opgericht als mannenkoor en is de oudste culturele vereniging van Blerick. De eerste voorzitter werd notaris Clercx, terwijl de kapelaan de muzikale leiding op zich nam. Nadat de kapelaan al een jaarLees verder

Koper

Koper is een scheikundig element met symbool Cu en atoomnummer 29. Het is een rood/geel overgangsmetaal dat in ongelegeerde vorm ook als roodkoper bekendstaat. Opgravingen in het noorden van wat tegenwoordig bekend is als Irak, hebben aangetoond dat koper al werd gebruikt rond 8700 v.Chr. Andere opgravingen wijzen uit datLees verder