De Kulturkampf was de strijd die de overheid van het pas opgerichte Duitse Rijk onder Otto von Bismarck van 1872 tot 1879 voerde tegen de Katholieke Kerk. De term werd ingevoerd door Rudolf Virchow, een Pruisisch afgevaardigde, omdat het in zijn ogen een strijd was tussen de ‘moderne beschaving’ enLees verder

Kunstenaarsgilde Sint-Lucas, waaronder begrepen de Goudsmeden, Glazenmakers, Schilders, Beeldsnijders, Borduurstikkers, Klokkengieters (die ook Bussen- (Buksen) en Roodgieters waren (Rood is roodkoper)) bestond in ieder geval al in 1435. Dit gilde had als beschermheilige Sint-Lucas, en werd officieel erkend in 1561. Niet alleen kunstenaars maakten deel uit van dit gilde, maarLees verder

De Vrije Academie, sinds 2005 Kunstencentrum Venlo geheten, is een fusie in 1965 tussen twee eerder opgerichte stichtingen in Venlo, Stichting Vrije Expressie en Kunstkring Kyra. Stichting Vrije Expressie De Stichting Vrije Expressie werd in 1957 opgericht. Over deze stichting is niet veel bekend, behalve dat er plaats was voorLees verder

Een kunstklip is een drijvend houten obstakel voorzien van ijzeren uitsteeksels, bestemd om te worden verankerd op de bodem van een rivier of zeearm, voor het vormen van een versperring tegen schepen. kunstklip (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder