Laboreren betekent het samenstellen van munitie uit explosieven en andere munitiebestanddelen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder