Locus is een oude Latijnse benaming voor een dorp of gehucht, die werd gebezigd vanaf de Romeinse Tijd tot in de Middeleeuwen. In die tijd was het gebruikelijk om een plaats zonder stadsrechten als zodanig aan te duiden. Van deze benaming is ook het woord locatie afgeleid, hetgeen plaatsbepaling betekent.Lees verder

Lodewijk van der Grinten (Venlo, 8 april 1831 – aldaar, 11 april 1895) was een Nederlandse apotheker. Hij was de oprichter van het later tot multinational uitgegroeide Océ. Van der Grinten begon in 1857 een apotheek in Venlo. Naast zijn apothekerswinkel had hij ook interesse in scheikunde en ontwikkelde hijLees verder

Lodewijk XIV van Frankrijk, bekend als Lodewijk de Grote  en de Zonnekoning , was een telg uit het koninklijke huis Bourbon. Hij was van 1643 tot aan zijn dood in 1715 koning van Frankrijk en Navarra en is daarmee tot op heden de langst regerende vorst ter wereld. Lodewijk XIVLees verder

Louis Agnesius Johannes Maria (Loek) Geeraedts (Venlo, 21 februari 1951) is een Nederlands filoloog en directeur van het Zentrum für Niederlande-Studien aan de Westfaalse Wilhelms-Universiteit in Münster. Hij werd als vierde kind en derde zoon van Jan Geeraedts (1913–1989) en Do Geeraedts-Peters (1915-1999) geboren in Venlo. Opleiding Geeraedts begon zijnLees verder

Vanaf de 13e eeuw verschenen Italiaanse kooplieden steeds vaker als bankiers in de Europese steden. Ze speelden een steeds belangrijkere rol in zowel kredietverlening als handel. Hierin waren ze superieur aan autochtone handelaren, zowel door grotere vaardigheden in de geldhandel als door grote kapitaalsvermogens. Bovendien werden ze vanaf de 14deLees verder

De Lombardstraat is een doodlopend straatje in het binnenstadskwadrant Kloosterkwartier. De naam verwijst, net als de Lomstraat, naar de Lombarden, een volk dat afkomstig is uit het noorden van het huidige Italië. Sommige bronnen verwijzen naar Scandinavië als de oer- oorspronkelijke streek, in de tijd van Tacitus, die bekend is vanwege zijn Germania. De Lombarden stonden bekendLees verder

De Lomstraat is een van de oudste straten in de Venlose binnenstad. Ligging en naamsherkomst Al voor de verlening van stadsrechten door de hertog van Gelre in 1343 was dit een doorgaande weg door het toenmalige dorp, in het verlengde van de Vleesstraat. Het beginpunt ligt aan de noordzijde vanLees verder

Een loopgraaf is een doorgaande uitgraving als gevechtsopstelling of verbindingsgang voor troepen, of ten behoeve van het vervoeren of opslaan van voorraden munitie enz. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder