De Luien Hook is een buurtschap in Hout-Blerick. De buurtschap kenmerkt zich door een landelijk karakter en is bewoond sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw. De buurtschap kent enkele honderden bewoners. In de jaren zestig werd door de bewoners een buurtvereniging opgericht met dezelfde naam. De herkomst vanLees verder

Een luistergang is een onderaardse gang in een verdedigingswerk ten behoeve van het beluisteren van vijandelijke activiteiten. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Lunula

De Lunula is een omschrijving van het halve (lichter gekleurde) maantje in de vingernagel, in het begin van de nagel, tegen het nagelbed aan. Als men spreekt dat een object de vorm van een lunula heeft wil dit dus zeggen dat het maanvormig is.Lees verder

De Luuschhof is een boerderij in Hout-Blerick. De oudst bekende vermelding van de boerderij dateert van 1565. Waarschijnlijk is de naam van de hoeve afgeleid van de mannelijke voornaam Loef. Via Luyf, Luyfshof en Luëshof is de huidige naam ontstaan. Deze laatste naamsverandering kwam tot stand toen duidelijk werd datLees verder