Een palanque is een bekleding van een aarden wal in de vorm van een palissadering. Deze vorm werd oorspronkelijk toegepast bij Hongaarse en Turkse stadsomwallingen en grensposten. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Een palissade is een hindernis of afsluiting gevormd door een rij aangepunte palen, ook wel stormpalen genoemd. Tamboer, samengesteld uit palissades, omgeven door wolfskuilen en voetangels (uit: “Handleiding ten gebruike bij het in staat van verdediging brengen van forten in Nederland” van Kromhout, 1887) (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Antoniuslaan Antoniusstraat Helschriksel Herongerweg-Berden Heutzstraat 2   Neorenaissance-vormen zijn sterk aanwezig bij de eclectische villa Herenhuizen, Heutzstraat 15 t/m 19 (1901). Architect p. Rassaerts. Kaldenkerkerweg-Feger Herenhuis, St. Martinusstraat 80 (1903). Architect P. Rassaerts. Rijksmonument. Herenhuis, St. Martinusstraat 82-84-86 (1903). Architect P. Rassaerts. Gemeentelijk monument. Herenhuis, St. Martinusstraat 88 (1903). ArchitectLees verder

De Panhuismolen, ook wel Muyzenmolen genoemd, was een watermolen in Venlo. De restanten zijn monumentaal beschermd. De geschiedenis van de Panhuismolen gaat terug tot de 17e eeuw. In die tijd woonde in de molen de familie Muysken, die zich later Op Muysemeulen noemde. De molen is de oudste watermolen vanLees verder

Van de Papeterstoren is slechts het bouwjaar overgeleverd: 1634. Mogelijk heeft de toren gelegen in het westelijke gedeelte van de vestingstad, in of nabij kwadrant Klein Italië. Hier woonden veel havenarbeiders. Ook kan de toren in het kwadrant Schrixel hebben gelegen. Hier bevond zich in die tijd een armenkerkhof.  Lees verder

De Parade is een van de oudere straten in de Venlose binnenstad. Tot het einde van de 18e eeuw heette de straat Beick of Groote Beek. Tot die tijd liep over een gedeelte van de straat over de hele lengte een beek of natte binnengracht, waaraan de straat in eersteLees verder