Een palanque is een bekleding van een aarden wal in de vorm van een palissadering. Deze vorm werd oorspronkelijk toegepast bij Hongaarse en Turkse stadsomwallingen en grensposten. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Een palissade is een hindernis of afsluiting gevormd door een rij aangepunte palen, ook wel stormpalen genoemd. Tamboer, samengesteld uit palissades, omgeven door wolfskuilen en voetangels (uit: “Handleiding ten gebruike bij het in staat van verdediging brengen van forten in Nederland” van Kromhout, 1887) (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder