De Parade is een van de oudere straten in de Venlose binnenstad. Tot het einde van de 18e eeuw heette de straat Beick of Groote Beek. Tot die tijd liep over een gedeelte van de straat over de hele lengte een beek of natte binnengracht, waaraan de straat in eersteLees verder

Gebouw: Woonhuis Adres: Parade 5 Gebouwd: 1888 & 1915 Architect: Beschrijving: Oorspronkelijk uit twee woningen bestaand pand, gebouwd in 1888 en 1915, fraai geornamenteerde baksteenbouw in neo-renaissancistische stijl, barokstijl met Jugendstil elementen, troggewelven, rolwerken in topgevel en torentje.Lees verder

Een parallel is in de vestingbouwkunde een belegeringsloopgraaf die evenwijdig aan het aan te vallen front van een vesting werd gegraven. Bij het benaderen van het aan te vallen front werd achtereenvolgens een eerste, tweede (enz.) parallel aangelegd. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Park Manresa is een bosachtig park in de oostelijke bantuin op de glooiing van het Maasterras. De Galgeberg in Park Manresa Het park bevindt zich in de wijk Maagdenberg, waar ook tot voor kort het Collegium Marianum bevond. Om deze reden wordt het park ook wel Marianumpark genoemd. De schoolLees verder