Een penantensluis is een meervoudige schotbalksluis waarbij, in verband met de breedte van de waterloop, tussengelegen scheidingsmuren (penanten) zijn aangebracht. Deze zijn voorzien van schotbalksponningen. schotbalksluis (dubbel) met tussenliggende penanten (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder