Met een place de moment wordt bedoeld een buiten gebruik gestelde vesting die in geval van nood op korte termijn alsnog voor verdediging geschikt kon worden gemaakt, bij voorbeeld als rustpunt voor een terugtrekkend leger. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)  Lees verder

Plein 1817 is een plein in Tegelen. De naam van het plein refereert aan het jaar waarin het Traktaat van Aken werd opgesteld. Daarin werd besloten dat Tegelen en Steyl Nederlands grondgebied zouden worden in ruil voor Herzogenrath, dat aan Pruisen werd toebedeeld. Aan het plein ligt de in 1916Lees verder

Plexat is een park in Blerick. Het park ligt in de wijk Hazenkamp. Na de Tweede Wereldoorlog werd dit park aangelegd aan de Burgemeester Gommansstraat, maar heeft tot aan het einde van de 20e eeuw geen naam gehad. Tot aan de oorlog was dit gebied landbouwgrond met akkers waar vaakLees verder

Een plongé is een bovenvlak van een borstwering, meestal flauw aflopend in voorwaartse richting ter vermindering van de dode hoek. Soms (eind 19e eeuw) echter flauw oplopend, teneinde een hogere vuurlijn, en daardoor betere dekking tegen vijandelijke waarneming en vuur te verkrijgen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Een plutei is een verrolbaar, soms tuimelbaar uitgevoerd dekkingsscherm voor belegerende infanterie of pioniers. kat (betekenis 2) en plutei (uit: “Histoire d’une Forteresse” van Viollet-Le-Duc) (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder