Met een place de moment wordt bedoeld een buiten gebruik gestelde vesting die in geval van nood op korte termijn alsnog voor verdediging geschikt kon worden gemaakt, bij voorbeeld als rustpunt voor een terugtrekkend leger. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)  Lees verder