Een plutei is een verrolbaar, soms tuimelbaar uitgevoerd dekkingsscherm voor belegerende infanterie of pioniers. kat (betekenis 2) en plutei (uit: “Histoire d’une Forteresse” van Viollet-Le-Duc) (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder