De Ordo Canonici Regularis Praemonstratensis (O. Praem.), in het Nederlands premonstratenzers of norbertijnen, is een kloosterorde van reguliere kanunniken van de Orde van Prémontré. De orde kent ook een derde orde voor leken. Deze kloosterorde werd in 1121 door de heilige Norbertus van Xanten gesticht in Prémontré, vanwaar de naam.Lees verder

De Prinsenhof, ook wel Hertogenhof genoemd, was in Venlo de verblijfplaats van de hertogen van Gelder en later van Aartshertog Albert van Oostenrijk en zijn vrouw hertogin Isabella. Het oorspronkelijke gebouw werd rond 1250 gebouwd nabij de Grote Kerk ter hoogte van de huidige Loohof. Dit was een stenen huisLees verder

Prinsheerlyk is een gratis tweedaags muziekfestival aan de rand van de Venlose binnenstad. Tot 2007 kende de stad Venlo geen eigen festival ter gelegenheid van de viering van Koninginnedag. Wel had Blerick een Koninginnemarkt en Tegelen had QueensKnight, maar verder moest Koningshuis-lievend Venlo uitwijken naar andere plaatsen in het land.Lees verder

een prise d’eau is een punt of plaats waar water kan worden ingelaten ten behoeve van een inundatie. Dit kan het meer, de plas of de waterloop zijn waaruit het water wordt betrokken. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder