De Raaijweide is een natuurgebied aan de Maas aan de Blerickse zijde. Het gebied maakt onderdeel uit van de Maascorridor. Etymologie Raaibord Volgens het woordenboek betekent raaien het uitzetten van (denkbeeldige) lijnen, of het peilen van een rivier. Een raai is een denkbeeldige of uitgezette lijn dwars op een rivier,Lees verder

De Raorhof is een boerderij in Velden in de wijk Schandelo en is enkele eeuwen oud. Het precieze bouwjaar ligt vermoedelijk ergens in de 18e eeuw. Vermoedelijk heeft de naam van de boerderij te maken met het mengen van compost. In het plaatselijk dialect wordt mengsel vertaald naar raorsel. OokLees verder

Ratelwacht

De gezamenlijke nachtwakers in een stad, die ’s nachts uitgerust met een ratel de ronde deden en elk half uur riepen hoe laat het was.Lees verder

De Ravenvennen is een natuurgebied in Lomm. Het is eigendom van de Stichting Het Limburgs Landschap en is gelegen in de gordel van paraboolduinen tussen Gennep en Venlo. Het in 381 ha grote terrein bestaat uit voornamelijk uit naaldbossen met een vennencomplex. Ligging en omgeving De Ravenvennen zijn gelegen opLees verder

De Rayerhof is een boerderij in Velden in de wijk Schandelo. Deboerderij wordt in ieder geval tijdens het Interbellum (de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog) genoemd, als vanaf dat jaar de schutterij Sint-Andreas op de boerderij bijeenkomt voor vergaderingen. Daarvoor worden de vergaderingen gehouden in de Deeperhof, die vanafLees verder

Onder recreatie verstaat men alle vormen van vrijetijdsbesteding, alle activiteiten die kunnen worden gedaan naast de dagelijkse verplichtingen als werken, huishouden en zorg voor anderen. Recreëren doet men voor ontspanning en vermaak. Het woord op zich, ‘re-creatie’ duidt op vernieuwing, verfrissing; de bedoeling van recreëren is het opladen van deLees verder