Onder recreatie verstaat men alle vormen van vrijetijdsbesteding, alle activiteiten die kunnen worden gedaan naast de dagelijkse verplichtingen als werken, huishouden en zorg voor anderen. Recreëren doet men voor ontspanning en vermaak. Het woord op zich, ‘re-creatie’ duidt op vernieuwing, verfrissing; de bedoeling van recreëren is het opladen van deLees verder

Een redan is een eenvoudige versterking bestaande uit twee (meestal aarden) wallen, aangeduid als de facen, die elkaar raken onder een hoek van 90 graden. Deze vorm kan zelfstandig voorkomen (als een versimpelde vorm van een Lunet) of als onderdeel van een vestingwal(zie afbeelding). Een redan heeft vrijwel altijd eenLees verder

Een redoute is een algemene benaming voor een eenvoudig, doorgaans gesloten verdedigingswerk (soms veldwerk) zonder bepaalde vorm. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Een reduit is een zelfstandig verdedigbaar werk binnen een fort, dienende om de verdediging na de val van de hoofdwal te kunnen voortzetten. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

De Reedestraat is een straat in de deelwijk Maaswaard, aan de zuidrand van de Venlose binnenstad. Locatie De straat is een doodlopende straat en loopt in noordelijke richting vanaf de Molensingel. Aan de noordzijde ligt de Eindhovenseweg, maar deze is niet vanaf de Reedestraat bereikbaar. Naamgeving De straat is vernoemdLees verder

Op 1 juli 1950 werd het Regiment Limburgse Jagers opgericht op de Ernst Casimir Kazerne in Roermond. Eigenlijk is het een reorganisatie van de Koninklijke Landmacht waarbij na samenvoeging van het 2e en 11e Regiment Infanterie en een nieuwe naam voor het samengevoegde regiment bedacht werd. Na deze samenvoeging werdLees verder

Het regionale Hoofdpostkantoor Keulse Poort in de Venlose binnestad is gebouwd in 1938 naar een ontwerp van Rijksbouwmeester Hoekstra. Het gebouw is ontworpen in de bouwstijl van het Traditionalisme met toepassing van historiserende elementen met name rond de hoofdingang aan de zuidzijde en aan de oostzijde. Het gebouw staat opLees verder

Een retranchement (Frans: beperking, vermindering, verkorting; verschansing, veld- of legerschans) is een vestingwerk zonder vaste grondvorm. Dit kan de vorm aannemen van een losse gebastionneerde wal. Dit is ook het geval bij het dorpje Retranchement, dat omgeven is door een losse gebastionneerde wal met aan ieder uiteinde oorspronkelijk een kleineLees verder