Een saillant is een uitstulping in een frontlijn of een navenant uitstulpende punt opgebouwd uit twee facen van een bastion. Voor de partij die het saillant bemant, is een saillant een bron van grote zorg. De vijand kan immers van drie kanten aanvallen. Bij saillanten die nog verder uitstulpen kanLees verder

Zakkendrager, dit is een beroep. Iemand die, met name in een haven, zakken meel, graan, turf droeg De zakkendragers hadden lange tijd hun eigen gilde.Lees verder

Sander Schutgens (Belfeld, 31 december 1975) is een Nederlandse langeafstandsloper, die is gespecialiseerd in de 5000 m en de 10.000 m. Hij werd drievoudig Nederlands kampioen op deze afstanden. Hiernaast werd hij tweevoudig Nederlands kampioen veldlopen. Loopbaan Schutgens woont in Belfeld, waar ook atleet Marco Gielen woont en wordt getraindLees verder

Santa Fe is een vereniging uit Noord- en Midden-Limburg, waarvan de leden een of meerdere voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog bezitten. De vereniging werd in 1987 opgericht en de naam werd gekozen als eerbetoon voor de manschappen en (onder)officieren die zowel Roermond als Venlo bevrijdden van de Duisers. Standplaats van deLees verder

Een sappe is een aanvals- of naderingsloopgraaf die, zo veel mogelijk gedekt tegen vijandelijk vuur wordt aangelegd. Sappen kunnen worden onderscheiden in: – blinde sappe:  een overdekte dubbele of volle sappe – dubbele sappe:  een brede loopgraaf ontstaan uit twee gelijktijdig uitgegraven evenwijdige volle sappen, met een dekking aan beideLees verder

Een sas of pyrotechnisch mengsel is een mengsel van een zuurstofgevende en een of meer oxideerbare stoffen dat snel of zelfs explosief kan verbranden, onder het afgeven van geluid-, licht-, kleur-, vonk- of rookeffecten. Zie ook vuurwerk. Als zuurstofleverende stoffen kunnen bijvoorbeeld nitraten, chloraten, perchloraten, permanganaat en sommige oxiden ofLees verder

Het Schaapsdijkpark is park in de noordoostelijke bantuin van Venlo, tegenwoordig de wijk Stalberg. Het park volgt in feite de voet van het Maasterras, langs de oostzijde van de wijk Herongerberg tot aan de wijk Leutherberg. Tot in de jaren negentig van de twintigste eeuw lagen hier voornamelijk tuinderskassen, maarLees verder

Een schandpaal, gerechtspaal, geselpaal of kaak is een paal waaraan iemand als strafmaatregel werd vastgebonden en te kijk werd gesteld. In Blerick werd een plunderaar op het plein aan de schandpaal vastgebonden. Zo kon iedereen zien wat hij gedaan had. Het publiekelijk veroordelen en vernederen is iets wat lange tijdLees verder