Het Schaapsdijkpark is park in de noordoostelijke bantuin van Venlo, tegenwoordig de wijk Stalberg. Het park volgt in feite de voet van het Maasterras, langs de oostzijde van de wijk Herongerberg tot aan de wijk Leutherberg. Tot in de jaren negentig van de twintigste eeuw lagen hier voornamelijk tuinderskassen, maarLees verder

Een schandpaal, gerechtspaal, geselpaal of kaak is een paal waaraan iemand als strafmaatregel werd vastgebonden en te kijk werd gesteld. In Blerick werd een plunderaar op het plein aan de schandpaal vastgebonden. Zo kon iedereen zien wat hij gedaan had. Het publiekelijk veroordelen en vernederen is iets wat lange tijdLees verder

Een schans of verschansing is een oud militair verdedigingswerk meestal gemaakt van afgegraven aarde. Een verschansing betekent tegenwoordig in het algemeen een (militair) versterkte plek.Schematische Weergave van de schansen tijdens het Beleg van Groenlo van 1597  Schansen werden veel gebruikt tijdens de Tachtigjarige Oorlog als verdediging van strategische plaatsen, zoalsLees verder

De familie Schenck van Nijdeggen was een adellijke familie in Blerick en bewoonde van 1569 tot 1674 het kasteel Boerlo, dat ongeveer stond op de plek waar nu het industrieterrein Groot Boller ligt. Familiewapen Schenck van Nijdeggen De eerste Schenck die beleend was met het kasteel en de omliggend landerijen,Lees verder

De schepenbank was een politieke instelling uit de tijd van de Middeleeuwen en het ancien regime (tot 1789), waar zeven tot twaalf schepenen werkten. De term had feitelijk meerdere betekenissen dan alleen ‘rechtbank’. Een schepenbank drukte een geografisch geheel uit (ook wel ‘scependom’ genoemd) en was een soort politieke instellingLees verder

Een schependam is een afdamming of waterkering gevormd door een aantal zinkschepen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder