Venloos Het Venloos wordt tot de Limburgse dialecten gerekend, omdat de plaats in Nederlands Limburg ligt. Op hoofdkenmerken is het Limburgse karakter ook duidelijk. Toch onderscheidt dit dialect zich van de zuidelijker in Limburg gesproken dialecten. Het Venloos hoort niet bij de Midden-Limburgse dialecten, maar is ook geen Noord-Limburgs, datLees verder

Een talud is een hellend vlak of glooiing van een aarden wal of glacis; te onderscheiden in binnen- en buitentalud; ook wel dossering of docering (Bron:Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

De Tangerhof is een boerderij in Hout-Blerick. De hoeve is een uit baksteen opgetrokken langgevelboerderij, gedekt met een zadeldak. De eerste vermelding van op ter Tangen dateert uit 1406. De boerderij ligt op een zandrug in hoogveengebied. Deze locatie is dan ook waarschijnlijk de verklaring van de naam Tang, watLees verder

De Tangkoel is een natuurgebied in Hout-Blerick. Het gebied ligt rond een grote vijver van circa 1 hectare, welke van origine een oude Maasarm is. Het is een belangrijke broedplaats voor ijsvogels, die er tijdens het broedseizoen nog in groten getale aanwezig zijn. Ook bevinden zich in de vijver groteLees verder

Ted Noten (Tegelen, 18 december 1956) is ontwerper van tassen en sieraden, werkzaam in Amsterdam. Hij kreeg zijn opleiding tot sieraadontwerper aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht en aan de Rietveldacademie in Amsterdam. Noten werd zeer bekend door zijn tassen en sieraden waarbij allerlei voorwerpen werden ingegoten in blokken acrylaat.Lees verder

(Van Wikipedia) Het Tegels is het Limburgs dialect dat vanouds gesproken wordt in Tegelen. Het Tegels wordt veelal beschouwd als het eerste echt Limburgse dialect aan de oostzijde van de Maas. Het Venloos wordt als stadsdialect veelal als een overgangsdialect naar de afzonderlijke subgroep Noord-Limburgs gezien. Ondanks de relatief korteLees verder