Venloos Het Venloos wordt tot de Limburgse dialecten gerekend, omdat de plaats in Nederlands Limburg ligt. Op hoofdkenmerken is het Limburgse karakter ook duidelijk. Toch onderscheidt dit dialect zich van de zuidelijker in Limburg gesproken dialecten. Het Venloos hoort niet bij de Midden-Limburgse dialecten, maar is ook geen Noord-Limburgs, datLees verder

Het Kranenbreukershuis is, behalve een rijksmonument en industrieel erfgoed in het Venlose stadsdeel Tegelen, ook een museum voor de historische sigarenindustrie. Oorspronkelijk was het pand in 1767 gebouwd als brouwerij, maar in 1829 werd het huis omgebouwd en uitgebreid tot pottenbakkerij. Uit deze tijd stamt ook de naamgeving van het pand. PottenbakkerLees verder

Een talud is een hellend vlak of glooiing van een aarden wal of glacis; te onderscheiden in binnen- en buitentalud; ook wel dossering of docering (Bron:Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

De Tangerhof is een boerderij in Hout-Blerick. De hoeve is een uit baksteen opgetrokken langgevelboerderij, gedekt met een zadeldak. De eerste vermelding van op ter Tangen dateert uit 1406. De boerderij ligt op een zandrug in hoogveengebied. Deze locatie is dan ook waarschijnlijk de verklaring van de naam Tang, watLees verder

De Tangkoel is een natuurgebied in Hout-Blerick. Het gebied ligt rond een grote vijver van circa 1 hectare, welke van origine een oude Maasarm is. Het is een belangrijke broedplaats voor ijsvogels, die er tijdens het broedseizoen nog in groten getale aanwezig zijn. Ook bevinden zich in de vijver groteLees verder