De Hoeve Tichelarij was een boerderij in de noordoostelijke bantuin van Venlo. Zowel het bouwjaar als het exacte moment van verdwijnen zijn niet overgeleverd, maar vermoed wordt, dat de hoeve in de 14e of 15e eeuw moet zijn gebouwd. In de 18e eeuw werd wel melding gedaan van een koopakte,Lees verder

Tien tijdvakken

Over de tien tijdvakken Omdat zowel de basis- als middelbare scholen werken met de 10 tijdvakken, hebben we deze periodisering ook toegepast op onze collectie. Waar mogelijk hebben we onze collectie in de juiste periode geplaatst, waardoor de locale geschiedenis beter te begrijpen is. Zo sluit hetgeen in het museumLees verder

Een tiendschuur of tiendenschuur is het gebouw waarin tijdens de middeleeuwen en het ancien régime de belasting van pachters en boeren aan een kasteelheer of een klooster werd opgeslagen. Vaak ging het daarbij om de pachtsom in natura. De pachtsom kon zijn een tevoren vastgesteld aantal schoven of een deelLees verder

Het geologisch tijdvak Tiglien (Vlaams: Tigliaan) is een super-etage van de serie Pleistoceen (tabel 1). Het Tiglien duurde van 2,40 tot 1,80 Ma, komt na/op het Pretiglien en na het Tiglien komt het Eburonien. Het Tiglien omvat verscheidene koude en warme etages. Historie en naamgeving In de kleigroeven in deLees verder

Tijdvak 10 Tijd van Televisie en Computer

Tijdvak 10 Tijd van Televisie en Computer loopt van 1950 tot heden Kenmerkende aspecten: De dekolonisatie maakte een eind aan de Europese macht in de wereld De verdeling van de wereld in twee blokken De toenemende welvaart die vanaf de jaren zestig De eenwording van Europa De ontwikkeling van eenLees verder

Tivoli werd in 1911 ontworpen door de architect A. Holten als volkshuis in opdracht van de Lambertusvereniging voor hun activiteiten.Tot de tweede wereldoorlog heette het pand de St. Lambertus, na de oorlog kreeg het de naam Tivoli en heeft het gebouw een tijd lang dienst gedaan als noodkerk.In 1949 werdLees verder