Een tobroek is een betonnen schuttersput van oorspronkelijk Italiaans/Duitse type; genaamd naar de Lybische stad Tobroek tobroek (foto: J. de Zee)   (Bron:Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Toga

De toga was een kledingstuk dat alleen bij officiële gelegenheden gedragen werd door Romeinse mannen. Als je geen Romein was mocht je hem ook niet dragen. De toga bestaat uit een grote lap stof van wel 15 voet lang en 3 voet breed, ofwel ruim 4 bij 3 meter. DezeLees verder

De Tonenhof is een oude boerderij in Blerick, aan de weg naar de Boekend.   Veel is over de boerderij niet bekend. Wel is vast te stellen, dat de naam Tonenhof afkomstig is van een pachter, Anton (Toon) Nellen genaamd, die in 1765 de boerderij bewoonde.   In de directeLees verder

C.A.M. (Toos) Hagenaars-van Mierlo (Venlo, 24 augustus 1932) is een Nederlandse beeldhouwer en tekenaar. Leven en werk Hagenaars studeerde van 1956 tot 1962 aan de Academie voor Industriële vormgeving en van 1983 tot 1984 aan de Academie Minerva in Groningen. Zij is actief als tekenares en beeldhouwster. Ze tekent vooralLees verder

Als je in de toponymie op zoek gaat naar verklaringen waarom iets een bepaalde naam heeft, dan is onderstaand lijstje erg handig. lo= ‘licht, open bos’ heem= ‘woonplaats, woning’ berg= ‘terreinverheffing, heuvel’ huis =‘woning, nederzetting’ wijk =‘hoeve, nederzetting, dorp, stadsdeel’ hoek= ‘bocht, (afgelegen) plaats’ veld= ‘open vlakte, heide, bouwland’ dijk=Lees verder

In 1389 werd volgens de Stadsrekeningen de bouw van de toren in Ymmel Schunckens Hof  voltooid. Vermoedelijk lag de toren aan de stadsmuur in het kwadrant Klein Italië. De toren werd, zoals de naam al zegt, gebouwd in de tuin van een zekere Ymmel Schuncken. Wie deze persoon was blijftLees verder

Een torenfort is een type fort gebouwd in de 19e eeuw. Het had een bomvrije toren als voornaamste opstelplaats van geschut. De toren had tevens de functie van reduit, legeringruimte en magazijn. Een dergelijk fort bestaat uit een centrale toren van twee of drie verdiepingen in zwaar metselwerk. Het wordtLees verder

Touchin’ Tongues is een Nederlandse band uit de Nederlandse gemeente Venlo. Hoewel de band officieel nooit is opgeheven, is het momenteel rustig rond de zeskoppige formatie. Biografie De band wordt in 1998 opgericht door Nico en Tasilo Pieck. In het begin maken verder alleen neef Ernesto Risakotto en zangeres JomyLees verder