De Tonenhof is een oude boerderij in Blerick, aan de weg naar de Boekend.   Veel is over de boerderij niet bekend. Wel is vast te stellen, dat de naam Tonenhof afkomstig is van een pachter, Anton (Toon) Nellen genaamd, die in 1765 de boerderij bewoonde.   In de directeLees verder