traverse (links) en bonnet-traverse (rechts)   Bij vestingwerkenwordt met een traverse een aarden wal of andere beschutting aangeduid die doorgaans loodrecht dwars op de hoofdwal (face) staat en bedoeld is om de troepen en artillerie die achter de hoofdwal staan opgesteld dekking te bieden tegen vijandelijk flank- of rugvuur ofLees verder