Ubroek is een buurt in Blerick. Het Ubroek was vroeger een vlakte met tuinderijen, paarden- en koeienweiden tot aan de bossen, de Wienkelder, in het noorden en de Maas in het oosten. In de tijd dat de Maas nog niet beteugeld was, liepen bij hoog water de weiden onder enLees verder

De naam Urbanusstraat komt van Urbanus Titulaer. Een boerderijeigenaar aan het vroegere Urbanuspaedje te Blerick. Het paadje leidde dus naar zijn boerderij. Dit paadje veranderde later in een straat dat nog steeds vernoemd werd naar deze boerderij. Vermoedelijk is deze Urbanus Titulaer die leefde van 1740-1813 vernoemd naar een vanLees verder