Een verboden kring is een kring om een vestingwerk waarbinnen het gebruik van grond voor bouwwerken en beplantingen krachtens wettelijke voorschriften onderhevig was aan beperkende bepalingen, voor het verzekeren van een onbelemmerd waarnemings- en schootsveld.   (Bron:Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Vereniging die voor haar leden bals, excursies en lezingen organiseert. De Vereniging T&A werd in 1930 opgericht door oud-leerlingen van de Venlose ambachtsschool. Doelstelling van de vereniging was “te komen tot kennisuitbreiding en ontwikkelingsbevordering van hen die het leerproces vaarwel hadden gezegd”. Dat moest gebeuren door een combinatie van kennisoverdrachtLees verder

Een verschanst kamp is een door verdedigingswerken omringd legeringsgebied, bestemd om van daaruit offensieve acties te kunnen ondernemen; ook wel geretrancheerd kamp of geretrancheerde legerplaats genoemd.   (Bron:Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder