Een vesting, ook wel fortificatie, vest, veste, versterking of verdedigingswerk genoemd, is het middel om een stad, een kasteel of zelfs een land te verdedigen tegen vijandelijke invallen. Er zijn een paar soorten te onderscheiden: forten, kastelen en vestingsteden. Met een vesting wordt vaak een vestingstad bedoeld. De wetenschapLees verder

Een vestingfront is een deel van de omwalling van een vesting, waarvan het tracé, ingericht volgens een bepaald vestingbouwkundig stelsel, een aantal malen wordt herhaald. Hieronder volgen een aantal voorbeelden:   Schematische weergave van vestingfronten in enkele vestingbouwkundige stelsels:   (Bron:Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

De Vestingwet of Wet tot regeling en voltooiing van het vestingstelsel van 18 april 1874 regelde de verdediging van Nederland tegen vijandelijke invallen. In principe ging men uit van een verdediging door middel van inundatie, waarbij het leger zich terug zou trekken tot het gebied rond Amsterdam. Na de Frans-DuitseLees verder