Het Vijverhofpark is een park in de woonwijk Hogekamp. De naam is vermoedelijk afkomstig van een hoeve of goed, dat oorspronkelijk aan de vijver heeft gelegen. Deze molen die naast de boerderij lag, had in de zeventiende eeuw de naam Muyzenmolen, naar de toenmalige familie die er woonde: Muysken. DezeLees verder

Een vilder is een in Nederland en België verdwenen beroep dat grofweg tot in het begin van de 20e eeuw bestond. Deze ambachtsman zorgde voor het villen van de waardevolle huid van gestorven dieren. Hij hield zich ook bezig met verwerken van de krengen. Vilders stonden niet in hoog aanzienLees verder

De Vilgert is een woonkern even ten oosten van de dorpskern van Velden. De kern wordt gekenmerkt door landelijk gelegen woonhuizen in zogenaamde lintbebouwing. Daarnaast omvat de kern slechts één verharde weg met daaraan enkele onverharde wegen die voorheen leidden naar verder gelegen boerderijen, welke intussen vrijwel allemaal zijn verdwenen.Lees verder

Villa Elise is een monumentale villa in het kloosterdorp Steyl in het stadsdeel Tegelen. De villa is gebouwd in 1905-1906 gebouwd in opdracht van Petrus Kreykamp. Het ontwerp is afkomstig van architect P. Rassaerts. De stijl in architectuur is een overgangsarchitectuur met invloeden van de Art Nouveau, Neorenaissance en hetLees verder