Een voetangel kan 2 betekenissen hebben: 1. klein stervormige ijzeren (stalen) hindernismiddel, veelal in een aantal tezamen geplaatst; tegenwoordig vaak kraaienpoot genoemd, 2. aangepunte korte paal of staak, in de grond gedreven als hindernis.   (Bron:Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

De Vogelhut is een oude, groene wijk in Venlo, boven op een steilrand. De wijk telt circa 4500 inwoners. Kenmerkend voor de wijk zijn de witte huisjes. Demografie van de wijk Oorspronkelijk was het de bedoeling van deze wijk in Venlo-Oost een hoogwaardige woonwijk te maken. Door ruimtegebrek vlak naLees verder

De Vogelkenstoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo. Herkomst van de naam De naam refereert vermoedelijk aan een vogelmarkt die in de directe nabijheid regelmatig werd gehouden. De precieze plek van die markt is echter niet meer te achterhalen. Locatie De toren bevond zich aanLees verder

In 1393 werd op de Vogelsanxtoren een weerhaan geplaatst. Wanneer de toren is gebouwd, blijft onduidelijk, evenals de locatie en de functie.Lees verder

De Vogelshof is een oude boerderij in ‘t Ven. Vanaf de 19e eeuw werd het gebied genaamd Bultenven, dat zich in de wijk bevindt, op grote schaal ontgonnen. Vooral een aantal prominente Venlose families speelden hierbij een grote rol. Tot in de jaren 70 van de 20e eeuw was hetLees verder

Voogelkoopman

Vogelkoopman is een beroep, het is een handelaar die vogels verkoopt.Lees verder