Een vuurkist is een betimmerde mijnkamer, ook wel buskruitkist genoemd.   (Bron:Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Een vuurlijn is de bovenrand van het binnentaluld van een borstwering, waar juist overheen kan worden gevuurd; ook wel binnenkruin, voorkruin, vuurkruin of vuurkam genoemd.   (Bron:Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Een vuurreep is een met pek of teer overgoten brandende bos stro, bestemd om door de verdedigers op de naderende vijand te worden geworpen.   (Bron:Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder