Een waaiersluis is een meestal voor inundatiedoeleinden toegepaste sluis, voorzien van onder een rechte hoek waaiervormig met elkaar verbonden deuren van verschillende breedte; deze constructie biedt de mogelijkheid om de sluis tegen de waterdruk in te openen of te sluiten door hydrostatische drukverschillen die met behulp van omloopriolen en schuivenLees verder

Een wagenburcht is een provisorisch verdedigingswerk gevormd door wagens die zijn opgesteld in een cirkel. Een frappant en illustratief voorbeeld hiervan zijn de wagenburchten die te zien zijn in (cowboy-)films over de kolonisatie van Noord-Amerika. De kolonisten zetten in dergelijke flims hun wagens in een kring van waaruit zij hunLees verder

Een wal is een dijkvormig verdedigingswerk. De wal bestaat uit een aarden of stenen ophoging rondom eenstad of kasteel, en vormt meestal een doorlopende wal rond een vesting, zonder de voor- of buitenwerken en soms voorzien van een borstwering. De stadswal is in de regel verbonden met bastions. In NederlandLees verder

Een walstraat is een onderlangs de eigen zijde van stadsmuur of -omwalling gelegen verbindingsstraat voor het verplaatsen van troepen en materieel. Vaak ook liep een walstraat aan de binnenzijde van bastions of fortificaties.   (Bron:Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder