Een waterlinie is een serie van defensieve werken die (deels) gedekt zijn door geïnundeerde gebieden. In Nederland bleek het onder water laten lopen van gebieden een goede manier om de vijandtegen te houden. Hiertoe werden zelfs speciale waterstaattechnische werken gemaakt (bijvoorbeeld speciale inundatiesluizen). Een waterlinie is vaak een snoer vanLees verder

De Watermeule is een monumentale voormalige watermolen in het dorp Hout-Blerick. De molen is gebouwd in 1700, vermoedelijk zelfs eerder. De molen kenmerkt zich door een zogenaamde bovenslagmolen, aan de straatzijde vrij laag van bouw, maar aan de beekzijde circa vier meter hoger. Dit komt door het grote verval inLees verder

Een waterpoort is een tot een omwalling behorende poort over een rivier, kanaal of haven, voorzien van een valhek of andere versperringsmiddelen om de doorvaart te verhinderen.   (Bron:Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

De watertoren Steyl in de kloostertuin van het Missiehuis St. Michaël in Steyl is een monumentale watertoren, gebouwd in 1908-1909. De watertoren heeft een hoogte van 38 meter en heeft een waterreservoir van 75 m³. De watertoren staat in het oostelijke deel van de kloostertuin behoort bij het Missieklooster vanLees verder