Over de Zillentoren bestaan vele raadsels. Zo blijft onbekend waar de naam van de toren vandaan komt. Ook de locatie en de functie zijn niet overgeleverd. Wel staat in de Stadsrekeningen het jaar van voltooiing vermeld: 1496.Lees verder

Een zinkschip is een vaartuig, gevuld met ballast, bestemd om te worden afgezonken als hindernis, dam of stuw.   (Bron:Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder