Een zwalp is een constructie van planken en balken voor het opleggen van niet in operationeel gebruik zijnde kanonlopen.   (Bron:Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Het Zwart Water is een gevarieerd natuurgebied rond de Venkoelen, een oude Maasmeander. Het bestaat uit vochtige en droge bostypen, grasland en kleine heide-restanten. Het gebied kenmerkt zich door de veelzijdigheid aan grondtypen, waarvan de oudste stammen uit het Perm. De Weerd, onderdeel van het Zwart Water, is een eiken-berkenbosLees verder

De Zwartwaterhof is een verdwenen boerderij in de buurtschap ‘t Ven. De boerderij heeft, gezien de naam, waarschijnlijk gelegen in het huidige natuurgebied Zwart Water. In vroeger tijden vond hier turfwinning plaats, en de boerderij is daarom vermoedelijk de uitvalbasis geweest van waaruit de turfstekers hun werk verrichtten. Wanneer deLees verder