Het progymnasium was een vierjarige opleiding voor jongens. Het werd in 1890 opgericht door de kerk in Venlo als reactie op de reeds aanwezige HBS. In eerste instantie werd het gehuisvest aan de markt in Venlo ten westen van het stadhuis. In slechts drie jaar tijd werden de leerlingen voorbereid op een studie aan een bisschoppelijk college elders in de provincie of aan Rolduc. In 1904 verhuisde de school naar de Hogeweg en in 1913 werd de school uitgebreid met een driejarige middelbare daghandelsschool. Nadat de school in 1920 werd overgenomen door de Augustijnen werd de school omgevormd tot een volledig erkend gymnasium en ging onder de naam Sint Thomascollege verder.