Een ravelijn is een redanvormig buitenwerk, dat midden voor een vestingfront ligt,  ongeveer driehoekig van vorm. Het dient ter dekking van courtine en toegangspoort, alsmede de schouderhoeken van de naastliggende bastions tegen vijandelijk vuur.

ravelijn
ravelijnen

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie