Een ringwalburgis een vroegmiddeleeuws cirkelvormig verdedigingswerk veelal van aarde (grond); ook wel ringwalburcht of ringwalfort

ringwalburg
ringwalburg

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie