Nu aan het laden
×

Sas

Sas

Een sas of pyrotechnisch mengsel is een mengsel van een zuurstofgevende en een of meer oxideerbare stoffen dat snel of zelfs explosief kan verbranden, onder het afgeven van geluid-, licht-, kleur-, vonk- of rookeffecten. Zie ook vuurwerk.

Als zuurstofleverende stoffen kunnen bijvoorbeeld nitraten, chloraten, perchloraten, permanganaat en sommige oxiden of peroxiden worden gebruikt. Als reducerende stoffen kunnen vele stoffen zoals suiker, hars, koolstof, rubber en kunstharsen, alsook anorganische stoffen zoals zwavel, metaalpoeders, enzovoorts worden gebruikt.

Een groep mengsels die uit een oxidator en een metaalpoeder bestaat. Dit is magnesium- en/of aluminiumpoeder. De oxidator wordt meestal gevormd door kaliumnitraat, kaliumperchloraat of kaliumchloraat. Ook natriumzouten van chloorzuur en perchloorzuur worden soms gebruikt als oxidatoren in deze mengsels. Soms wordt ook kaliumpermanganaat gebruikt maar nooit in commerciële vuurwerkstukken. Deze oxidator wordt sterk afgeraden omdat het een zeer gevoelige stof is die erg snel reageert. Veel flashmengsels zijn redelijk tot zeer gevoelig voor stoot- of wrijfbewegingen. de meeste flashmengsels branden zeer snel. Sommigen kunnen zelfs detoneren. Veiligheid is geboden wanneer gewerkt wordt met deze composities.

Buskruit is een mengsel dat bestaat uit kaliumnitraat, houtskool en zwavel. De meest gebruikte verhouding is 75/15/10. Soms kan de verhouding wat worden aangepast afhankelijk waar het buskruit voor wordt gebruikt zo wordt als uitstootlading van raketten en vuurpijlen minder zwavel toegevoegd en meer houtskool gebruikt, dit zorgt voor een hogere gasuitstoot. Buskruit is één van de meest gebruikte sassen in vuurwerk.

(Bronnen: Stichting Menno van Coehoorn/Wikipedia)

You cannot copy content of this page