Het Schaapsdijkpark is park in de noordoostelijke bantuin van Venlo, tegenwoordig de wijk Stalberg.

Het park volgt in feite de voet van het Maasterras, langs de oostzijde van de wijk Herongerberg tot aan de wijk Leutherberg. Tot in de jaren negentig van de twintigste eeuw lagen hier voornamelijk tuinderskassen, maar deze zijn rond de eeuwwisseling afgebroken om er voornamelijk woningen te kunnen bouwen.

Het park is nooit officieel in gebruik genomen, maar min of meer natuurlijk ontstaan toen de kassen verdwenen waren. Het heeft dus een ietwat verwilderde uitstraling.

Geef een reactie