Schema van een (overigens niet-bestaande) vesting volgens het gebastionneerd systeem met de belangrijkste onderdelen en voorwerken daarbij afgebeeld.

(01) Flank
(02) Courtine (gordijn)
(03) Keel
(04) Face (van bastion)
(05) Vuurlijn (kruisvuur)
(07) Glacis
(08) Bedekte weg
(09) Contrescarp
(10) Gracht
(11) Cunette
(12) Escarp
(13) Berm
(14) Buitentalud van vestingwal
(15) Plongee
(16) Banket
(17) Walgang
(18) Binnentalud
(19) Glacis (bovenaanzicht)
(20) Tenaille (als buitenwerk)
(21) Halve maan
(22) Hoornwerk
(23) Vestinggracht
(24) Bastion (met gebogen flanken en orreillons)
(25) Ravelijn
(26) Bastion (Oud Nederlands vestingstelsel)
(27) Dubbele Tenaille (als voorwerk)
(28) Wapenplaats
(29) Bedekte weg
(30) Contre garde
(31) Courtine (gordijn)
(32) Tenaille (als verdediging van de courtine)
(33) Papenmuts
(34) Kroonwerk
(35) Revetement (bekleding van de wal)
(36) Citadel
(37) Faussebraye (onderwal)

Nummer 6 ontbreekt omdat deze verwijst naar een niet informatief onderdeel.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.