Een schependam is een afdamming of waterkering gevormd door een aantal zinkschepen.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie