In de vestingbouwkunde kan het woord schildpad een tweetal betekenissen hebben:

1. bij de bestorming van een vesting ingezette lopende troepenafdeling, die zich d.m.v. schilden naar alle zijden dekking verschafte

2. ander woord voor kat (betekenis 2)

afb.34kl

Kat (betekenis 2) en plutei
(uit: “Histoire d’une Forteresse” van Viollet-Le-Duc)

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie