Het oudst bekende gilde dat werd opgericht, is het Schippersgilde, ofwel de Broederschap van het Heilige Kruis. Volgens historici gaf het Schippersgilde in 1344 de opdracht tot het bouwen van de Nicolaaskerk in de Sinter Claesstraat (1396). In 1399 kreeg de geestelijke Ericus Puteanus (een verre voorvader van de 16e-/17e-eeuwse humanist Erycius Puteanus) als generaal in de Orde van het Heillig Kruis toestemming in de kapel van het Schippersgilde te gaan gebruiken als onderdeel van een nieuw te stichten klooster. In datzelfde jaar ging het bezit van de kerk over op de Kruisheren.

Uit 1471, datum 23 april, dateert een Schepenakte waarbij Jacob Vynckremer en zijn vrouw Tuelken Medssen overdragen aan de gildemeesters van de St. Nicolaasbroederschap 3½ rijnse guldens erftijnsrente, gevestigd op het huis van Jannes van Ner in de Kailgats en 1½ rijnse guldens erftijns op het huis van Jacob Stratemeker op het Schriksel, om daarvoor missen te lezen op het St. Nicolaasaltaar in de kerk van Venlo.

De maashandel was traditioneel een moeizame aangelegenheid, waarvoor een behoorlijke uitrusting vereist was. Een Maasschipper, die lid was van het schippersgilde, was eigenaar van (minimaal) één zogenaamde koppelije, een klein konvooi bestaande uit een Hoogaers of een Hoogmast, daaraan gekoppeld een Vlieger en een of meerdere lichte ponten en/of aken. Voor het manoeuvreren van de koppelije stroomopwaarts waren minimaal drie man vereist, één met bootshaak op het voorschip om obstakels te vermijden, één aan het roer en één man bij de paarden langs het jaagpad. Afhankelijk van de grootte en de last van de koppelije waren 1 á 4 paarden nodig, deels eigendom en deels ingehuurd bij de lijndrijvers. De schepen maakten stroomafwaarts gebruik van de stroming, bij gunstige wind geholpen door het hijsen van het zeil. Met een van de (reserve) boten werden de paarden overgezet bij wisseling van jaagpad. Het reserveschip werd ook bij ondiepten gebruikt als ‘lichter’ van het eigenlijke vrachtschip.

Lees verder:

 Eisen Venlose schippersgilde

Huurvaardersgilde

Geef een reactie