Nu aan het laden
×

Sint-Janshoeve

Sint-Janshoeve

De Sint-Janshoeve is een boerderij in de Blerickse buurtschap Zaarderheiken.

 

In de 15e eeuw ontstaat in het gebied een nederzetting met een zestal boerderijen, waarvan de Sint-Janshoeve er een is. Tussen de 11e en 13e eeuw was er echter al sprake van ontginning. Het hele gebied behoorde destijds toe aan Godert van Wijlick, die het slot Grebben bewoonde en eigenaar was van de hofstede Baersdonck. Op de hoeve werd een halfman aangesteld, die de helft van de graanopbrengst aan Godert moest afstaan.

 

In 1640 wordt de boerderij herbouwd. Om welke reden dit is gebeurd, is onbekend. Door openstaande schulden zijn de nazaten van Godert van Wijlick gedwongen om de boerderijen in 1753 openbaar verkopen. Vanaf 1767 staan de boerderijen enkele jaren leeg, omdat ze vanwege achterstallig onderhoud onverkoopbaar blijken. In de Franse tijd ligt de ontginning van de heide nagenoeg stil. Vanaf de 19e eeuw is er weer bedrijvigheid in het gebied en wordt de ontginning voortgezet.

 

Inmiddels is de oude Sint-Janshoeve verdwenen. Wel zijn een waterput en enkele muurresten nog zichtbaar.

 

De huidige boerderij ligt tegenover de restanten van de vroegere hoeve en wordt getypeerd als langgevelboerderij, daterend uit 1929. De voordeur is verplaatst naar het midden van de lange voorzijde en verder zijn alleen de opkamer en de kapconstructie volgens de oorspronkelijke situatie gehandhaafd. De open wagenschuur ligt bezijdens het hoofdgebouw.

 

Status: bestaand object

You cannot copy content of this page