Nu aan het laden
×

Sint-Thomascollege

Sint-Thomascollege

Thomascollege Bron: Facebook

Het progymnasium werd vanaf 1920 door de augustijnen omgevormd tot een erkend volledig gymnasium, dat de naam Sint-Thomascollege kreeg. De eerste tien jaar mochten alleen leerlingen uit de regio naar deze school, pas in 1930 werd het naastgelegen internaatsgebouw (juvenaat) in gebruik genomen.

De Middelbare Handelsschool werd in 1924 uitgebouwd tot Hogere Handelsschool, welke vervolgens in 1938 wordt omgezet in een HBS-A-opleiding. In het jaar na de bevrijding was de HBS compleet, en kwam er een B-richting bij.

Vanaf 1967 kwamen de eerste meisjes naar de voorheen exclusieve jongensschool, wat ook een explosie in het aantal leerlingen betekende: waar in 1966 nog “slechts” 700 leerlingen op de school zaten, waren dat er in 1973 bijna 2000. Door invoering van de Mammoetwet konden leerlingen er vanaf 1968 niet alleen gymnasium volgen, maar ook atheneum en havo.

De bijdrage van het internaat aan de school nam echter af, wat resulteerde in de sluiting van het internaat in 1972. Ook de inbreng van de Augustijnen nam af. In 1977 droegen zij het schoolbestuur over aan leken, en in 1984 nam de laatste religieuze rector afscheid van de school.

In de jaren daarna maakte de school plannen voor nieuwbouw en een fusie met de Petrus Canisius MAVO Venlo. De fusie kwam in 1990 tot stand, de nieuwbouw bleef uit. De fysieke samensmelting met de Mavo kwam in 1991 tot stand. Op dat moment had het Thomascollege ruim 1300 leerlingen, en de Petrus Canisius Mavo ruim 300. De nieuwe fusieschool bleef de naam Thomascollege voeren, met alle middelbare onderwijsvormen – MAVO, HAVO, en VWO (Atheneum en Gymnasium) – binnen hetzelfde schoolbestuur. De eerste jaren na de fusie kregen brugklas-leerlingen nog les in het gebouw van de voormalige Mavo, terwijl de hogere klassen in het gebouw van het Thomascollege les kregen.

In 1996 kwam er een nieuwe fusie tot stand, ditmaal met het Collegium Marianum en Scholengemeenschap De Hamert. Op hetzelfde moment werd een naamsverandering doorgevoerd, en werd de fusieschool het Valuascollege genoemd.

 

You cannot copy content of this page