Een slingergeschut is een vroeger soort geschut, waarvan de werking berustte op de kracht van onder spanning gebrachte veerkrachtige pezen of dergelijke.

(Bron:Stichting Menno van Coehoorn)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.