Nu aan het laden
×

Spanjaertsmolen

Spanjaertsmolen

De Spanjaertsmolen, ook wel Doyerensemolen genoemd, is een verdwenen watermolen ten noordoosten van de vestingwerken van Venlo.

Wanneer de molen is gebouwd is niet duidelijk. In ieder geval moet dat vóór 1560 zijn geweest. Wel kan worden aangenomen dat, aangezien hij voor de circulatie van het grachtwater moest zorgen, in de 14e of 15e eeuw is gebouwd. Ook werd hij gebruikt als korenmolen. De molen bevond zich op een lunet buiten de stadsmuur, ter hoogte van de Martinuskerk. Deze lunet lag tussen het Galgebastion en bastion Belvedère in. Buiten de gracht lag Fort Beerendonck.

Aan het einde van de achttiende eeuw kwam de molen in bezit van de familie Verzijl, die verder nog een aantal molens in de stad bezat. Uiteindelijk werd de molen op 1 augustus 1829 verkocht aan het Rijk, waarna hij werd afgebroken.

Status: verdwenen

You cannot copy content of this page