De Stadsmolen is een verdwenen watermolen in de wijk Klein Italië.

De precieze locatie is af te lezen op een kaart van Joan Blaeu uit 1652. De molen lag aan de buitenzijde van de vestingwerken, op de Werf ter hoogte van de Tegelpoort.

Kaart van Venlo uit 1652 van Joan Blaeu, met onderin rechts de Stadsmolen

Vermoedelijk dateert de molen uit de 15e of 16e eeuw. De molen werd aangedreven door het water uit de Kleine Beek, die ter plaatse in de Maas stroomde. De molen zorgde voor waterafvoer aan de zuidwestzijde van de vesting.

Later, in de 18e eeuw, werden op dezelfde plek de vestingwerken grondig versterkt. Zo verrees er op de plek van de molen bastion Le Roy en, even ten oosten ervan, bastion Roermond. Ook werd de zuidelijke ingang van de haven gedempt, zodat er een vaste verbinding met het eiland De Weerd ontstond. Op dit eiland werd bastion Reede aangelegd.

 

(Bronnen: Frans Hermans: Historische stedenatlas van Nederland deel 6; Venlo, gemeentearchief Venlo)

Geef een reactie