Het Steenen Bolwerck was een bastion in de vestingwerken van Venlo.

Zoals alle originele onderdelen van de vestingwerken is ook dit bastion tussen 1340 en 1345 gebouwd. Het lag aan de Maas, ter hoogte van de Maaspoort, en diende ter verdediging van het havengebied. Op dezelfde hoogte lag ongeveer het Stadhuis van Venlo, dus was een stevige fortificatie of verdedigingswal gewenst. Op gelijke hoogte lagen ook de Witte Toren ofwel Maastoren en de Dikke Toren; even ten noorden ervan lag ‘t Bat.

De stadsmuur aan de Maaszijde is in de loop der eeuwen herhaaldelijk versterkt. Dit was ook nodig, aangezien de stad veelvuldig belegerd is geweest. Tot 1867, toen de vestingwerken werden gesloopt, is de hele Maaswal ongeveer driemaal versterkt en gerenoveerd.